Najem okazjonalny

Najem okazjonalny stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych umów najmu, oferując właścicielom mieszkań większą ochronę przed problemami z niechcianymi najemcami. Notariusz pełni kluczową rolę w procesie tworzenia tego rodzaju umów, zapewniając ich prawidłowość i zgodność z obowiązującym prawem. W niniejszym artykule przedstawiamy kluczowe informacje, które pomogą zrozumieć specyfikę najmu okazjonalnego i rolę notariusza w tym procesie.

Rola notariusza w umowie najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego wymaga szczególnej uwagi zarówno wynajmującego, jak i najemcy, ponieważ wiąże się z dodatkowymi formalnościami oraz zapewnia większe bezpieczeństwo prawne wynajmującego. Jednym z głównych zadań notariusza jest sporządzenie aktu notarialnego, który jest obligatoryjny jako załącznik zawierający oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji w przypadku nieopuszczenia lokalu po zakończeniu umowy. Dzięki tej formie najemca zobowiązuje się, że w razie konieczności będzie można przeprowadzić egzekucję bez dodatkowego postępowania sądowego. Notariusz również weryfikuje tożsamość stron, co stanowi ochronę przed oszustwami i zapewnia, że obie strony są właściwie poinformowane o skutkach prawnych podpisywanych dokumentów. Odpowiednio sporządzona umowa przy notariusza minimalizuje ryzyko przyszłych konfliktów i sprawia, że proces eksmisji w razie potrzeby jest szybki i mniej skomplikowany.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy najmu okazjonalnego

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów, co jest niezbędne do dopełnienia wszelkich formalności prawnych. Kluczowym elementem, który musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, jest załącznik dotyczący oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji. Ponadto, do umowy należy dołączyć załącznik wskazujący inny lokal, który najemca może wybrać na wypadek konieczności przeprowadzenia egzekucji. Notariusz w tym przypadku może pomóc w ocenie prawidłowości tych dokumentów oraz w ich prawidłowym sformułowaniu. Ważne jest również, aby najemca przedstawił zgodę właściciela wskazanego lokalu na przeprowadzenie się w razie potrzeby. Te dokumenty są podstawą do zawarcia umowy i muszą być przedstawione notariuszowi przed podpisaniem aktu.

Koszty związane z najmem okazjonalnym u notariusza

Opłaty za czynności notarialne związane z umową najmu okazjonalnego są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Notariusz pobiera wynagrodzenie za swoje usługi, którego maksymalną stawkę określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do kwoty tej doliczany jest należny podatek VAT. Przed przystąpieniem do realizacji czynności notarialnych, wynagrodzenie jest każdorazowo ustalane z klientem. Uzgodnienie opłat może odbywać się w trakcie osobistego spotkania w kancelarii, a także drogą telefoniczną lub mailową.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: