Rozdzielność majątkowa (intercyza)

Rozdzielność majątkowa, znana również jako intercyza, to umowa majątkowa między małżonkami regulująca zarządzanie majątkiem w trakcie trwania małżeństwa i po jego ewentualnym zakończeniu. W poniższym tekście wyjaśniamy, jakie korzyści niesie za sobą zawarcie takiej umowy oraz jakie procedury należy przestrzegać, aby była ona ważna.

Czym jest intercyza?

Intercyza to umowa majątkowa, która pozwala małżonkom na ustalenie, jak będą zarządzać swoim majątkiem w trakcie trwania małżeństwa oraz po jego ewentualnym zakończeniu. Intercyza jest szczególnie popularna, wśród małżeństw, które wchodzą w związek małżeński posiadając już znaczący majątek lub prowadząc własną działalność gospodarczą. Dzięki intercyzie, partnerzy mogą określić, który z elementów majątku stanowić będzie ich własność osobistą, a co będzie wspólnie zarządzane. Jest to szczególnie ważne w przypadku rozwodu, gdyż umowa ta jasno określa zasady podziału majątku, co może znacząco skrócić i uprościć proces sądowy.

Procedura zawarcia intercyzy

Zawarcie intercyzy wymaga spełnienia formalności prawnych i odbywa się w formie aktu notarialnego. Strony zainteresowane zawarciem takiej umowy muszą zgłosić się do notariusza z odpowiednimi dokumentami. Do najważniejszych należy skrócony odpis aktu małżeństwa lub, w przypadku intercyzy przedmałżeńskiej, planowana data zawarcia związku małżeńskiego. Niezbędne są również dane osobowe obu stron, takie jak imiona, nazwiska, imiona rodziców, numery PESEL, adresy zamieszkania oraz numery dowodów osobistych lub paszportów. W przypadku, gdy małżonkowie zawierali już wcześniej podobne umowy, należy dostarczyć o nich informacje.

Możliwość zmiany lub rozwiązania intercyzy

Intercyza nie jest umową niezmienną i istnieje możliwość jej modyfikacji lub całkowitego rozwiązania za porozumieniem stron. Takie działania również muszą zostać formalnie potwierdzone w formie aktu notarialnego. W przypadku rozwiązania intercyzy w trakcie trwania małżeństwa, automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, chyba że zostaną ustalone inne zasady. Możliwość zmiany warunków umowy daje elastyczność parom, które z różnych przyczyn mogą chcieć przystosować umowę do zmieniających się okoliczności życiowych czy finansowych.

Ten tekst ma na celu jedynie edukację i informowanie o możliwościach, jakie oferuje intercyza, oraz o wymogach formalnych związanych z jej zawarciem. Zachęcamy do konsultacji z Kancelarią Notarialną, Notariusz Izabelą Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim, aby uzyskać szczegółowe informacje dostosowane do indywidualnej sytuacji.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: