Umowy sprzedaży nieruchomości

Notariusz pełni kluczową rolę w procesie prawnym, zapewniając legalność oraz wiarygodność dokumentów i transakcji. Nasza kancelaria notarialna w Gorzowie Wielkopolskim oferuje profesjonalne usługi notarialne, doradztwo prawne oraz wsparcie w przygotowaniu i sporządzaniu różnorodnych dokumentów prawnych. Staramy się, aby każda transakcja była przeprowadzana sprawnie i bezpiecznie.

Umowy sprzedaży nieruchomości

Specjalizujemy się w obsłudze aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości. Oferujemy pełne wsparcie w następujących kategoriach:

 • Lokale: mieszkalne, niemieszkalne, usługowe, użytkowe
 • Budynki: mieszkalne, niemieszkalne, usługowe, garaże, domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowce,
 • Działki: działki budowlane, rolne, rekreacyjne, inwestycyjne, komercyjne.

Proces zawierania umowy sprzedaży nieruchomości

Proces sprzedaży nieruchomości wymaga dokładnego przygotowania i przestrzegania procedur prawnych:

 1. Konsultacja wstępna: Zrozumienie potrzeb klienta i omówienie wszystkich kluczowych aspektów transakcji.
 2. Zbieranie dokumentów: Gromadzenie niezbędnych dokumentów, takich jak aktualny wypis z księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, plany zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przygotowanie aktu notarialnego: Sporządzanie dokumentu, który będzie zawierał wszystkie warunki umowy sprzedaży, zapewniając ochronę praw obu stron.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży nieruchomości?

Umowa sprzedaży nieruchomości to kluczowy dokument, który powinien być sporządzony z wielką starannością, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność prawna całej transakcji. W dokumencie tym muszą znaleźć się wszelkie istotne informacje, które jednoznacznie określą obiekt transakcji oraz warunki, na jakich jest ona realizowana.

Kluczowe elementy, które powinna zawierać każda umowa sprzedaży nieruchomości, to przede wszystkim:

 • Dane osobowe stron: pełne dane personalne i adresowe sprzedającego oraz kupującego, włączając ich numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości.
 • Opis nieruchomości: dokładny opis nieruchomości, obejmujący jej lokalizację, powierzchnię, numer księgi wieczystej oraz wszelkie inne dane, które pozwolą jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość.
 • Cena: jasno określona kwota, za jaką nieruchomość jest sprzedawana, wraz z informacjami o sposobie i terminach płatności.
 • Oświadczenia stron: oświadczenia dotyczące stanu prawnego nieruchomości, potwierdzenie braku obciążeń takich jak hipoteki czy zastawy, oraz inne oświadczenia mogące wpłynąć na przebieg transakcji.
 • Warunki przekazania nieruchomości: precyzyjne ustalenia dotyczące terminu i warunków przekazania nieruchomości kupującemu, włącznie z kluczami i dokumentacją techniczną.
 • Załączniki: lista dokumentów załączonych do umowy, takich jak aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych, potwierdzenia zapłaty podatków, plany zagospodarowania przestrzennego, czy zaświadczenia o braku zaległości w opłatach administracyjnych.

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, co zapewnia jej moc prawną i chroni obie strony transakcji przed ewentualnymi problemami prawnymi. Notariusz, przygotowując akt sprzedaży, szczegółowo weryfikuje wszystkie informacje i dokumenty, zapewniając, że umowa jest kompletna i zgodna z obowiązującym prawem.

Opłaty notarialne przy umowie sprzedaży nieruchomości

otariusz za realizowane czynności pobiera wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość jest określona przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku dotyczące maksymalnych stawek taksy notarialnej. Kwota ta jest zwiększana o obowiązujący podatek VAT.

Stawka wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym klientem przed przystąpieniem do czynności notarialnych. Możliwy jest osobisty kontakt w kancelarii, a także korespondencja telefoniczna lub mailowa w celu omówienia szczegółów.

W ramach opłat za czynności notarialne, notariusz inkasuje także należności publicznoprawne, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe, które są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat całkowitych kosztów czynności notarialnej, zalecane jest bezpośrednie skontaktowanie się z kancelarią notarialną – osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail. Podanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy czynność, pozwala na dokładne wyliczenie opłat sądowych oraz precyzyjne określenie wymaganych dokumentów do sporządzenia aktu. Wszelkie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące kosztów czynności notarialnych są udzielane bezpłatnie.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: