Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest jednym z dokumentów notarialnych, który potwierdza prawo do dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Jest to alternatywa dla postępowania sądowego i oferuje szybszy oraz bardziej bezpośredni sposób na uregulowanie spraw spadkowych.

Poświadczenie dziedziczenia, a stwierdzenie nabycia spadku

Dokument poświadczenia dziedziczenia uzyskany u notariusza ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądowe o stwierdzeniu spadku. Proces notarialny jest zazwyczaj szybszy i umożliwia bezpośrednie przekazanie dokumentów spadkobiercom.

Procedura poświadczenia dziedziczenia w Kancelarii Notarialnej

Notariusz Izabela Bajzert w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadza procedurę poświadczenia dziedziczenia, która obejmuje otwarcie i ogłoszenie testamentu, sporządzenie protokołu dziedziczenia, a także rejestrację aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym. Wszystkie te działania są wykonane w obecności wszystkich spadkobierców, ​​zarówno ustawowych jak i testamentowych.

Obowiązki spadkobierców po otrzymaniu poświadczenia dziedziczenia

Po otrzymaniu poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy są zobowiązani do zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego: najbliższa rodzina w terminie 6 miesięcy, a osoby zaliczone do II lub III grupy podatkowej w ciągu 1 miesiąca oraz do dokonania niezbędnych zmian w księgach wieczystych, jeśli w spadku znajdują się nieruchomości.

Wymagane dokumenty przy poświadczeniu dziedziczenia

Przygotowanie do wizyty w kancelarii notarialnej wymaga zebrania szeregu dokumentów, w tym odpisu aktu zgonu, informacji o PESEL zmarłego, dokumentów potwierdzających prawo do spadku, jak testamenty czy akty małżeństwa lub urodzenia, a także danych o nieruchomościach wchodzących w skład spadku.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: