Testament notarialny

Testament notarialny to ważny dokument, który pozwala na precyzyjne określenie sposobu podziału majątku po śmierci. Aby zagwarantować jego ważność i bezpieczeństwo, warto sporządzić go w obecności notariusza, co zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Testament notarialny: Kluczowe informacje

Testament notarialny to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na przekazanie swojego majątku wyznaczonym osobom po śmierci. Aby testament mógł być uznany za ważny, musi zostać sporządzony i podpisany w obecności notariusza, co zapewnia jego formalną poprawność i trwałość. W Polsce, zgodnie z kodeksem cywilnym, tylko pełnoletnie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych mogą sporządzić testament. Testament notarialny pozwala na precyzyjne określenie, kto i co otrzyma po śmierci spadkodawcy, a także pozwala na wyznaczenie wykonawcy testamentu, który zadba o to, aby wola zmarłego została właściwie zrealizowana. Notariusz, po sporządzeniu aktu testamentowego, ma obowiązek przechowywania oryginału w bezpiecznym miejscu, a także na życzenie spadkodawcy, wpisania go do Notarialnego Rejestru Testamentów, co umożliwia łatwe odnalezienie dokumentu po śmierci spadkodawcy.

Procedura sporządzenia testamentu w kancelarii notarialnej

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego odbywa się podczas jednej wizyty u notariusza i zwykle nie zajmuje dużo czasu, ale wymaga odpowiedniego przygotowania. Osoba sporządzająca testament musi dostarczyć notariuszowi szereg danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, dane z dokumentu tożsamości. Ponadto, warto przed wizytą dokładnie przemyśleć i spisać informacje dotyczące osób, które mają zostać spadkobiercami czy zapisobiercami, a także ewentualne szczegółowe dyspozycje dotyczące poszczególnych składników majątku. Notariusz podczas spotkania przeprowadza przez cały proces, wyjaśniając wszelkie prawne aspekty testamentu oraz odpowiadając na pytania. Po sporządzeniu, testament jest odczytywany, a spadkodawca musi go zaakceptować i podpisać, co jest potwierdzeniem jego zgodności z wolą testatora.

Koszty sporządzenia testamentu notarialnego

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego może się różnić w zależności od rodzaju rozrządzeń testamentowych, dokonanych zapisów, wydziedziczeń, poleceń itp. Taksa notarialna za sporządzenie testamentu jest ustalana indywidualnie, jednak zawsze opiera się na taryfikatorze ustalonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Notariusze często oferują również dodatkowe usługi, takie jak pomoc w formułowaniu konkretnych postanowień testamentu, co może wpłynąć na ostateczny koszt. Zawsze warto przed wizytą w kancelarii zorientować się, jakie są przewidywane koszty i możliwe opcje, aby móc odpowiednio zaplanować i przygotować się do tego ważnego kroku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z notariuszem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@notariusz-bajzert.pl. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem 530 599 791.

Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu
Godziny pracy: